Kadencja 2019 - 2022

Władze Komisji A - Metrologii Elektromagnetycznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Skierucha, Przewodniczący
Dr hab. inż. Arkadiusz Lewandowski, Wiceprzewodniczący
Dr hab. inż. Kamil Staszek, Prof. AGH, Wiceprzewodniczący - Junior

Aktywność Komisji A w kadencji 2019 - 2022

 • Strona internetowa METROLOGIA EM (w budowie) https://em-metrology.pl. Strona zawiera informację nt.:
  • Aktywności naukowej i organizacyjnej Komisji A URSI – Polska
  • Linki do powiązanych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych
  • Tutorials opisujące stosowane metody badawcze związane z metrologią elektromagnetyczną, w szczególności z zastosowaniem do wyznaczania parametrów jakościowych gleby i materiałów pochodzenia rolniczego.
 • 12-14.09.2022 – udział w konferencji MIKON2022, Gdańsk
  • 14.09.2022 Referat plenarny; autor: Arkadiusz Lewandowski (Wiceprzewodniczący Komisji A Metrologii Elektromagnetycznej, URSI Polska); tytuł: “Advances in soil moisture measurements with the use of microwave techniques”. Abstract
  • 12.09.2022 Plakat; autor: Kamil Staszek (Wiceprzewodniczący-junior Komisji A – Metrologii Elektromagnetycznej, URSI Polska); tytuł: “Calibration of a Six-Port-Based CW Radar Using Unknown Positions of a Target”. Abstract  Poster Paper
  • 13.09.2022 Plakat; autorzy: Agnieszka Szypłowska, Arkadiusz Lewandowski, Marcin Kafarski, Andrzej Wilczek, Jacek Majcher, Wojciech Skierucha; tytuł: „Measurement of Soil Dielectric Permittivity Spectra at Various Temperatures”, Paper
 • 17.05.2022 – Seminarium naukowe pod patronatem Przewodniczącego Komisji A URSI-Polska
  • Wojciech Skierucha – powitanie i wstępne informacje nt. URSI, Prezentacja
  • Wykład pt. „Soil Water (Moisture) Content: Measurement Principles, State of the Art and Future Opportunities”, Prof. Scott B. Jones, Utah StateUniversity, Logan, USA, link do prezentacji video
 • 25.04.2022 – posiedzenie on-line PKN URSI.
  • Na zaproszenie przewodniczącego PKN URSI Prof. Modelskiego, przewodniczący Komisji A, Prof. Wojciech Skierucha wygłosił wykład pt. „Metrologia elektromagnetyczna w rolnictwie”, w którym przedstawiono:
   • Aktywność Komisji A w kadencji 2019-2022.
   • Rezultaty badania szerokopasmowych (10 kHz – 20 GHz) właściwości elektrycznych materiałów wielofazowych: gleby, materiałów rolniczych do dalszego przetwarzania i przechowywania, wpływu pola elektromagnetycznego na kiełkowanie i rozwój roślin.
   • Metodykę szerokopasmowego pomiaru właściwości elektrycznych i fizykochemicznych badanych materiałów.
   • Konstrukcję i kalibrację stosowanych sensorów i mierników pracujących w technice TDR – reflektometria w dziedzinie czasu i FDR – reflektometria w dziedzinie częstotliwości.
   • Efekty wdrożenia przeprowadzonych badań naukowych w monitoringu zawartości wody w glebie i materiałach rolniczych.
 • 14.04.2022 – udział w spotkaniu on-line Międzynarodowej Komisji A – Metrologii Elektromagnetycznej, prowadził przewodniczący Komisji A, Prof. Nuno Borges Carvalho (Portugal). Poruszone wątki:
  • Udział w 3rd URSI Atlantic / Asia-Pacific Radio Science Meeting – 2022, 29 May – 3 June 2022, Gran Canaria, Spain.
  • Udostępnienie Tutorials nt. szerokopasmowych pomiarów elektromagnetycznych m. in. z wykorzystaniem VNA. Wiceprzewodniczący Komisji A, Dr. Amitava Sen-Gupta z Indii apelował do uczestników o udostępnienie linków do bezpłatnych materiałów informacyjnych).
  • Apel o publikacje w Radio Science (URSI sponsored Journal).
  • Apel o tworzenie grup roboczych (Working Groups) w ramach Komisji A – dotychczas działa jedna grupa robocza A1 – Education and Training for Electromagnetic Metrology.
 • 15-16.11.2021; 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in Changing Climate (ICA2021), Lublin, – patronat honorowy Komitetu Narodowego URSI Polska (150 uczestników, 70 gości zagranicznych z 30 krajów)
  • Session: Climate and Agriculture, Chairs – Prof. Taro Palosou, Prof. Zuzana Hlaváčová, Prof. Scott Jones, 16.11.2021, 12:45 – 17:05
   • Z. Hlaváčová, P. Hlaváč, E. Ivanišová. 2021. Food electrical properties investigation and application. Keynote lecture. Abstract
   • S.B. Jones, W. Sheng. 2021. Quality assessment needs for soil water content sensors. Keynote lecture. Abstract
 • 30.09.2021; International Workshop on Dielectric Measurements and Moisture Sensing, IA PAN Lublin. Program
  •  patronat organizacyjny Przewodniczącego Komisji A – URSI Polska
  • Uczestnicy: Multiwave Technologies, Marsylia, Francja; Institute Fresnel, Marsylia, Francja; Akademia Górniczo-Hutnicza; Politechnika Warszawska, Tespol Engineering; Politechnika Bydgoska; Politechnika Lubelska; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; IA PAN Lublin
  • 9 prezentacji ustnych, prezentacje aparaturowe, publiczna dyskusja
 • 28.08 – 04.09.2021; URSI GASS 2021, Rome, Italy
  • A. Lewandowski, W. Skierucha, A. Szypłowska. 2021. Broadband measurement of soil dielectric permittivity. Oral na sesji S8: Metrological Analysis of Material Properties. Abstract
  • Udział w spotkaniach organizacyjnych Komisji A z nowym przewodniczącym Prof. Nuno Borges Carvalho (Portugal)
  • Udział w wyborze Vice-Chair – Dr. Amitava Sen Gupta (India) oraz ECR (Early Career Representative) – Dr. Nosherwan Shoaib (Pakistan) i Dr. Giovanna Signorile (Italy)
 • 09-11.06.2021; Warsztaty Naukowe Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych, IA PAN Lublin. Program
  • patronat organizacyjny Przewodniczącego Komisji A  URSI – Polska
  • 7 prezentacji ustnych, prezentacje aparaturowe, publiczna dyskusja
 • 05-07.10.2020 2-nd Baltic URSI Symposium, Warsaw
  • Session U09 Soil Measurements, Chair – Prof. Wojciech Skierucha, 07.10.2020, 13:50 – 15:30
   • A. Wilczek, M. Kafarski, J. Majcher, A. Szypłowska, A. Lewandowski, W. Skierucha. 2020. Time Domain Transmission Sensor for Soil Moisture Profile Probe Selected Technical Aspects, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9254062
   • J. Szerement, A. Woszczyk, A. Szypłowska, M. Kafarski, A. Lewandowski, A. Wilczek, W. Skierucha. 2020. Evaluation of a Multi-Rod Probe Performance for Accurate Measurements of Soil Water Content, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9254059
   • A. Woszczyk, J. Szerement, A. Lewandowski, M. Kafarski, A. Szypłowska, A. Wilczek, W. Skierucha. 2020. A Modified Open-Ended Probe as a Reliable Tool for Measurements of Soil Water Content, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9254053
   • H. Saito, S. Yagihara, M. Fukuzaki, K. Furuhata, J. Szerement, M. Kafarski, A. Lewandowski, A. Wilczek, W. Skierucha. 2020. Wideband Characterization of Soil Complex Dielectric Permittivity Spectrum, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9254068
   • W. Skierucha, M. Kafarski, A. Wilczek, A. Szypłowska, A. Lewandowski, J. Szerement, A. Woszczyk, J. Majcher. 2020. Soil Aquametry and Electromagnetic Metrology, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9254071
  • Session U06 Electromagnetic Metrology; Chair – Dr. hab. A. Lewandowski, 07.10.2020, 10:35 – 12:15
   • M. Kafarski, J. Majcher, A. Wilczek, A. Szypłowska,  A. Lewandowski, W. Skierucha. 2020. Dependence of Profile Probe Sensitivity Zone on Probe Diameters, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9254057
   • A. Lewandowski, A. Szypłowska, M. Kafarski, A. Wilczek, Justyna Szerement and W. Skierucha. 2020. Error Correction in Variable-Temperature Characterization of Material Complex Dielectric Spectrum, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9254067
  • Session P-02: Posters 2, 06.10.2020, 12:15 – 13:50
   • K. Staszek. 2020. Determining a Matched Load Response of Six-Port Reflectometer Using Partially Known Calibration Loads, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9253760
   • A. Łostowski, A. Lewandowski, M. Abramowicz, A. Wilczek, A. Szypłowska, M. Kafarski, W. Skierucha. 2020. Wireless IoT Communication Module with Low Power Consumption for a Soil Moisture and Salinity Sensor, doi: 10.23919/URSI48707.2020.9253753
Scroll to Top