Komisja A – Metrologii Elektromagnetycznej przy KN URSI – Polska

Promowanie badań i prac rozwojowych w zakresie:
 • elektromagnetycznych właściwości materiałów,
 • standardów pomiarowych,
 • stałych fizycznych,
 • metodyki kalibracji i szerokopasmowych pomiarów EM,
 • ulepszonej identyfikowalności, dokładności i zredukowanej niepewności pomiarowej.

Przewodniczącym Komisji A Polskiego Komitetu Narodowego URSI w kadencji 2019-2022 był prof. dr hab. inż. Wojciech Skierucha

Promowane przez Komisję A URSI-Polska badania naukowe i prace rozwojowe realizowane są między innymi w Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, w tym:

 • rozwój metodyki i rozwiązań sprzętowych do pomiaru wilgotności materiałów porowatych, w szczególności gleby, z wykorzystaniem technik w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • standaryzacja metod i aparatury do elektromagnetycznego pomiaru wilgotności gleby i materiałów pochodzenia rolniczego,
 • rozwój sond dielektrycznych do szerokopasmowego wyznaczania widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów niejednorodnych,
 • opracowanie unikalnego sześciokanałowego systemu celek współosiowych do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów niejednorodnych w zakresie częstotliwości 20 MHz – 3 GHz,
 • rozwój elektromagnetycznych czujników wilgotności i zasolenia gleby do pomiarów punktowych i instalacji w naziemnych stacjach monitoringu,
 • systematyczny pomiar i modelowanie widma dielektrycznego materiałów niejednorodnych.
Scroll to Top